Để cho việc đặt hàng giữa khách hàng và xưởng may APD được diễn ra thuận lợi, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng các hình thức thanh toán và đặt hàng như sau: